Camp Metta

"Tâm an, thân lạc - Peaceful Mind, Healthy Body"

Tâm Thư

Đường Hướng của Trại Hương Từ Bi

Chuyển Hóa

  

Trại Hương Từ Bi là điểm đến của niềm vui với không gian núi rừng gần những tàng cây redwood và bờ biển, cho sinh hoạt thiên nhiên hướng đến nuôi dưỡng lòng biết ơn, để từ đó chuyển hoá thân-miệng-ý nơi giới trẻ và đời sống gia đình. 

Xây Dựng Xã Hội

  

Trại Hương Từ Bi góp phần xây dựng xã hội vững chãi, như đòn bẩy thúc đẩy năng lượng chuyển hóa qua thực tập của những người trẻ và gia đình - họ sẽ là những sứ giả làm đẹp xã hội với lòng từ bi và tình huynh đệ, là những người dẫn đầu bằng sự cởi mở và sáng tạo.

Hướng Tới Hòa Bình

  

Trại Hương Từ Bi tưới tẩm hạt giống an lạc qua sự thực tập chánh niệm và nuôi dưỡng tâm linh nơi gia đình, đặc biệt là giới trẻ, từ những công tác từ thiện thiết thực ở hiện tại đến một tương lai chung sống trong hòa hợp và cảm thông.

Khoá Tu

Khám Phá Cuộc Sống Mới 2018

Một ngày sinh hoạt & tu học với thiên nhiên. Thực tập chánh niệm trong khi uống trà, thiền ngồi, thiền lạy, thiền hành, ăn cơm, pháp đàm & pháp thoại.

Find out more

Khoá Tu cho Tuổi Trẻ

image1

Camp Metta Dã Ngoại

image2